Studio Spinazie
Studio Spinazie
Instagram
LinkedIn
Facebook
Contact

handen uit de mouwen

Een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit, oog voor detail en een duidelijke aanpak. Dat is Bouwmij Janssen.

Een sterke drive die zorgt dat zij altijd het beste uit hen zelf halen en de behoeften van de toekomstige bewoner op één zetten. Bij Bouwmij Janssen wordt er gebouwd vanuit het oogpunt van de bewoner en wordt er op een persoonlijke en professionele manier gewerkt aan innovatie en kwaliteit. Tevreden bewoners en klanten is het ultieme doel.

vraagstuk

Bouwmij Janssen zocht een gelijkwaardige partner die hen kon ondersteunen bij de uitvoering van alle communicatie- en mediavraagstukken. Een partij waarmee zij konden werken aan de groei en profesionalisatie van het bedrijf en een partij waarmee zij als bouwbedrijf dichter bij de klant konden komen te staan. Deze partner vonden zij in ons.

wat is er nodig

Wij zijn voor Bouwmij Janssen de totaalontzorger omtrent creatieve communicatieve vraagstukken. We bewaken hun huisstijl, denken mee over nieuwe creatieve vraagstukken en blijven scherp om er voor te zorgen dat de merkambitie van Bouwmij Janssen overeind blijft. Samen zaken bekijken met een kritische bril waardoor ze niet in vaktaal en vanzelfsprekendheden blijven hangen. Wij zorgen er voor dat Bouwmij Janssen opvalt.

terugblik

De intensieve samenwerking met Bouwmij Janssen is er een waarin wij door middel van co-creatie de mooiste resultaten boeken. Bouwmij Janssen en Studio Spinazie zijn een team waarmee successen worden behaald.

Zoiets verzint studio
spinazie nog meer

Bekijk meer cases

Benieuwd wat Studio Spinazie voor jou verzint?

Neem contact op