Studio Spinazie
Studio Spinazie
Instagram
LinkedIn
Facebook
Contact

Bouwmij Janssen

Situatieschets

Bij Bouwmij Janssen wordt er gebouwd vanuit het oogpunt van de bewoner en wordt er op een persoonlijke en professionele manier gewerkt aan innovatie en kwaliteit. De behoefte van de toekomstige bewoners staat hierbij altijd op één!

Vraagstuk

Bouwmij Janssen zocht een gelijkwaardige partner die hen kon ondersteunen bij de uitvoering van al hun communicatie- en mediavraagstukken. Een partij waarmee zij konden werken aan de groei en professionalisatie van het bedrijf en een partij waarmee zij als bouwbedrijf dichter bij de klant konden komen te staan. Deze partner vonden zij in ons.

Wat is er nodig

Wij zijn voor Bouwmij Janssen de totaalontzorger omtrent creatieve communicatieve vraagstukken. We bewaken hun huisstijl, denken mee over nieuwe creatieve vraagstukken en blijven scherp om ervoor te zorgen dat de merkambitie van Bouwmij Janssen overeind blijft. Samen zaken bekijken met een kritische blik, waardoor ze niet in vaktaal en vanzelfsprekendheden blijven hangen. Wij zorgen ervoor dat Bouwmij Janssen opvalt.

Terugblik

De intensieve samenwerking met Bouwmij Janssen is er een waarin wij door middel van co-creatie de mooiste resultaten boeken. Bouwmij Janssen en Studio Spinazie zijn een team waarmee successen worden behaald.

Zoiets verzint studio
spinazie nog meer

Bekijk meer cases

Benieuwd wat Studio Spinazie voor jou verzint?

Neem contact op